Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη ανάμεσα σε 34 ευρωπαϊκές χώρες έρχεται η Ελλάδα στις υπερβάσεις του ορίου συναγερμού όζοντος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος. Οι υπερβάσεις - όταν, δηλαδή, οι συγκεντρώσεις του όζοντος ξεπερνούν τα 240 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα - συντελούν στην αύξηση του συνολικού ποσοστού θνησιμότητας έως και 6,7%. Σύμφωνα με τη μελέτη Clean Αir for Εurope- Cost Βenefit Αnalysis, το 2000 σημειώθηκαν 711 πρόωροι θάνατοι εξαιτίας των αυξημένων τιμών όζοντος.
Όπως επισημαίνεται στο ερευνητικό πρόγραμμα Αphea2, για κάθε 10 μικρογραμμάρια όζοντος το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας αυξάνει κατά 0,33%. «Οι κύριες επιπτώσεις εντοπίζονται στους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, για τους οποίους αύξηση 10 μικρογραμμαρίων στις τιμές όζοντος συνεπάγεται και αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας κατά 1,13%. Πάντως, κοινωνικά αποδεκτός κίνδυνος θεωρείται συγκέντρωση όζοντος της τάξης των 40- 50 μικρογραμμαρίων», επισημαίνει στα «ΝΕΑ» η κ. Κλέα Κατσουγιάννη, καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή και συντονίστρια του πανευρωπαϊκού προγράμματος Αphea για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Έτσι, υπολογίζεται ότι κατά τις ημέρες που παρατηρούνται υπερβάσεις των 240 μικρογραμμαρίων, η αύξηση θνησιμότητας φθάνει το 6,35%6,68%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, το 2007 σημειώθηκαν 19 ώρες υπέρβασης των ορίων συναγερμού κατά τη διάρκεια 6 ημερών με άπνοια και υψηλές θερμοκρασίες.

Περίοπτη θέση κατέχει η χώρα μας και στις υπερβάσεις όζοντος όσον αφορά τα όρια ενημέρωσης του κοινού, δηλαδή τα 180 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα έρχεται μαζί με τη Ρουμανία 4η στο σύνολο των 34 ευρωπαϊκών χωρών με 30 ημέρες υπερβάσεων, ενώ την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν αντίστοιχα οι Ιταλία, ΠΓΔΜ και Γαλλία. Γι΄ αυτές τις 30 ημέρες τον χρόνο- οι περισσότερες από τις οποίες καταγράφηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες- η αύξηση της θνησιμότητας, συνυπολογίζοντας τον κοινωνικά αποδεκτό κίνδυνο, ανέρχεται στο 4,25%4,58%.

Οι συγκεντρώσεις. Όπως όλα δείχνουν, η Ελλάδα συνεχίζει να αγνοεί τους κινδύνους του όζοντος, ενός από τους πλέον επιβλαβείς ρυπαντές του αέρα και του τρίτου- μετά το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο- σε σημασία αερίου που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τον λέκτορα Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευάγγελο Μπακέα, το όζον είναι ένας ρύπος που σχηματίζεται από την αντίδραση καυσαερίων οχημάτων σε συνδιασμό με την ηλιακή ακτινοβολία. «Οι συγκεντρώσεις όζοντος στον αέρα εξαρτώνται από τρεις παράγοντες: τις ποσότητες οξειδίων του αζώτου, των πτητικών οργανικών ενώσεων- πρόκειται για ρύπους που στο Λεκανοπέδιο Αττικής προέρχονται από τα οχήματα - και από την ηλιοφάνεια. Συνήθως, αυξημένες συγκεντρώσεις όζοντος παρατηρούνται το καλοκαίρι στα βόρεια και δυτικά του Λεκανοπεδίου. Αυτό συμβαίνει γιατί στις συγκεκριμένες περιοχές συσσωρεύεται το παραγόμενο όζον, το οποίο δεν διασπάται περαιτέρω, λόγω μη επαρκών ποσοτήτων μονοξειδίου του αζώτου που το καταστρέφουν. Στο κέντρο της Αθήνας όπου υπάρχει μονοξείδιο του αζώτου παρατηρούνται και χαμηλότερες τιμές όζοντος».

Όπως εξηγεί ο κ. Μπακέας, τα τελευταία χρόνια οι μέσες ετήσιες τιμές συγκεντρώσεων όζοντος στον αέρα του Λεκανοπεδίου έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά σε υψηλά επίπεδα. «Το πρόβλημα του όζοντος δεν έχει καταπολεμηθεί στην Αθήνα. Στις 22 Ιουλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε σειρά μέτρων για τον περιορισμό τεσσάρων αέριων ρύπων, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα οξείδια του αζώτου και οι πτητικές οργανικές ενώσεις και αποτελεί μέτρο προς τη θετική κατεύθυνση. Όμως, θα είναι αποτελεσματικό εάν ληφθεί υπόψη όχι μόνο η μείωση των ποσοτήτων των συγκεκριμένων ρύπων, αλλά και η σχετική αναλογία με την οποία υπάρχουν στην ατμόσφαιρα του Λεκανοπεδίου και η οποία καθορίζει τον σχηματισμό του όζοντος. Και αυτό απαιτεί τη συνεχή καταγραφή των συγκεκριμένων ρύπων. Το ΥΠΕΧΩΔΕ μπορεί να καταγράφει καθημερινά τις συγκεντρώσεις οξειδίων του αζώτου, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τις συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ενώσεων», λέει ο κ. Μπακέας.
Από ΤΑ ΝΕΑ online 25-10-08

Δεν υπάρχουν σχόλια: