Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 20ΗΣ & 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008


Δυστυχώς, μετά το πέρας και του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της 20ης και 21ης Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες όσων προέβλεπαν ότι η ΕΕ δε θα κατέληγε σε ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, ενόψει των διεθνών διαπραγματεύσεων στο Πόζναν της Πολωνίας (1-13 Δεκεμβρίου 2008).

Πιο συγκεκριμένα, μετά τα αδύναμα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας (10 Οκτωβρίου) και της Συνόδου Κορυφής (16 – 17 Οκτωβρίου), το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αρκέστηκε σε ασαφείς διατυπώσεις.

Τα κυριότερα θετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου ήταν τα εξής:

- Το Συμβούλιο δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 25-40% έως το 2020 και θέτει για πρώτη φορά στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 80-95% έως το 2050 για τα αναπτυγμένα κράτη.
- Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην επιδοτήσει έμμεσα τα πιλοτικά προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) μέσα από κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι κυριότερες αρνητικές εξελίξεις που προκύπτουν από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι τα εξής:

- Το Συμβούλιο εξέτασε το ενδεχόμενο να εισάγει ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για τους τομείς, στους οποίους ενδέχεται να παραχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (κυρίως βιομηχανίες τσιμέντου, αλουμινίου, χάλυβα).
- Το Συμβούλιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρήσει δωρεάν δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα δύο τελευταία σημεία θέτουν εν αμφιβόλω τη δυνατότητα μείωσης από την ΕΕ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 25-40% έως το 2020. Ταυτόχρονα γίνεται σαφές ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες πολίτες και οργανώσεις πρέπει να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση για να εξασφαλίσουμε τα μέτρα, τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που θα εγγυηθούν την έγκαιρη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Τώρα είναι η ώρα για να ξεκινήσει η Ενεργειακή Επανάσταση!

Τα πλήρη συμπεράσματα του Συμβουλίου, μπρορείτε να τα δείτε στη διεύθυνση:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/search/metaDoSearch.asp

Δεν υπάρχουν σχόλια: