Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση και Κλιματικές Αλλαγές

Έφθασε η ώρα της ευθύνης

Θετικό αλλά ανεπαρκές πρώτο βήμα, κρίνεται από την Greenpeace, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημοσιεύσει σήμερα την πρότασή της για νέα νομοθεσία όσον αφορά στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών (EU Climate Package). Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σημαντική στροφή σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και πρωτοβουλίες για να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση της βιομηχανίας. Όμως, το πραγματικό μερίδιο ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είναι πολύ μεγαλύτερο.

Η Greenpeace καλωσορίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 20% στην παραγωγή ενέργειας, αφού οι ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελούν τη μοναδική λύση για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Διαφωνεί όμως με το στόχο 10% για χρήση βιοκαυσίμων στο τομέα των μεταφορών, αφού τα βιοκαύσιμα εγείρουν σοβαρές περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες. [1] Όσον αφορά το συνολικό στόχο για 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020, η Greenpeace τονίζει ότι ο στόχος αυτός είναι ανεπαρκής και αδύναμος, ιδιαίτερα μάλιστα αν συγκριθεί με τα αποτελέσματα της πρόσφατης Διάσκεψης στο Μπαλί, σύμφωνα με τα οποία οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές τους 25% - 40% μέχρι το 2020. Ο συνολικός στόχος της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για το 2020, πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συζητήσεων σε επίπεδο Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κυβερνήσεων με σκοπό να καταλήξει σε συμφωνία – το αργότερο – στα μέσα το 2009.

Ενώ όμως ξεκινά η διαπραγμάτευση για τον επόμενο κύκλο δεσμεύσεων στην ΕΕ, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η Ελλάδα αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα και σε ήδη υπάρχουσες δεσμεύσεις, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της ως κράτος-μέλος της ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα η οποία «δεν θέσπισε εμπρόθεσμα τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή της προς την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.» [2] Προκαλεί κατάπληξη ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ δηλώνει πως «στην παρούσα φάση ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η νέα Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων». [3]

Ευτυχώς, η αγορά φαίνεται να κινείται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, ανταποκρινόμενη στις επιθυμίες των καταναλωτών. Έτσι, παρατηρούμε έντονη κινητικότητα στον τομέα του λιανεμπορίου σχετικά με τη λήψη σημαντικών πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ανταποκρινόμενες στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία της Greenpeace, δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο ΑΒ Βασιλόπουλος και ο Μασούτης, δεσμεύονται για την απόσυρση των ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως από τα ράφια τους έως το 2010. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ουσιαστικές για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. [4]

Για περισσότερες πληροφορίες: Έλενα Δανάλη, 6992 662654, 210 3806374-5.

Σημειώσεις προς συντάκτες:

    [1] Η Greenpeace εντοπίζει 3 σοβαρά προβλήματα γύρω από την καλλιέργεια βιοκαυσίμων:

  • Η παραγωγή βιοκαυσίμων από εντατικές καλλιέργειες μπορεί να αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εξαιτίας της μεγάλης χρήσης ορυκτών καυσίμων κατά τη διαδικασία καλλιέργειας και παραγωγής.
  • Τα βιοκαύσιμα, όπως το φοινικέλαιο, προέρχονται από καλλιέργειες που προκάλεσαν την καταστροφή τεράστιων δασικών εκτάσεων με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την αποδάσωση.
  • Η αυξανόμενη ζήτηση βιοκαυσίμων σημαίνει πως, εξαιτίας της, καλλιέργειες βρώσιμων φυτών μετατρέπονται σε καλλιέργειες βιοκαυσίμων, με αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών τροφίμων.

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0342:EL:HTML

    [3] Επιστολή-απάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ προς Greenpeace, 09.01.2008, Αρ. Πρωτ. 1367

[4] Περισσότερες πληροφορίες στην Ενεργειακή Σήμανση των Σούπερ Μάρκετ της Greenpeace www.greenpeace.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: