Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Αυστηρότερη θεσµική προστασία του Υµηττού


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: TA NEA Τρίτη 15 Ιουνίου 2010
Η τεχνογνωσία και η έρευνα του ΕΜΠ τίθεται για πολλοστή φορά στην υπηρεσία της πρόληψης των πυρκαγιών και της ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών, µε την παρουσίαση µελέτης µε επιδεικτικές δράσεις για τον ορεινό όγκο του Υµηττού. Μέλος της ερευνητικής οµάδας, η αρχιτέκτων πολεοδόµος – καθηγήτρια ΕΜΠ κ. Σοφία Αυγερινού - Κολώνια περιγράφει τις βασικότερες πιέσεις, αναφέρει λύσεις, τονίζει πως η βούληση πρέπει να γίνει πράξη, ενώ συµβουλεύει τους νέους να διεκδικούν πάντα το καλύτερο.

1 Μελέτη για την πρόληψη των πυρκαγιών. Πώς προέκυψε;
Η καταστροφή του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές της Αττικής του περασµένου χρόνου συγκλόνισε ακόµη µια φορά την πολυτεχνιακή κοινότητα. Η πρυτανεία ζήτησε την εθελοντική συνεισφορά του εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύµατος αναλαµβάνοντας πρωτοβουλία για την «Περιβαλλοντική ανασυγκρότηση πληγεισών περιοχών του Νοµού Αττικής».

2 Σε ποιες εργασίες στηρίχθηκε;

Εγκαιρη προειδοποίηση, αντιµετώπιση, θεσµική προστασία. Η συµβολή του Τοµέα Πολεοδοµίας, Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων αφορά την περίπτωση του Υµηττού και συγκεκριµένα τη διατύπωση προτάσεων θεσµικής θωράκισης και προληπτικής προστασίας από τις απειλές περιβαλλοντικής υποβάθµισής του.

3 Προηγούµενες µελέτες σας είχαν ανταπόκριση;

Το επιστηµονικό - ερευνητικό δυναµικό του Πολυτεχνείου δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά το 2007 µε την καταστροφή της Πάρνηθας. Η προσφορά του έγινε δεκτή ευχαρίστως από τις τοπικές κοινωνίες.

4 Εχει αργήσει η προετοιµασία και για το φετινό καλοκαίρι;
Πάντα υπάρχει χρόνος για την πρόληψη, ιδιαίτερα όταν δηµότες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπικοί φορείς είναι ευαισθητοποιηµένοι και επαγρυπνούν.

5 Οι σοβαρότερες πιέσεις του Υµηττού;

Οικιστικές, αυθαίρετη δόµηση, οικονοµικές δραστηριότητες, λατοµεία, απόθεση µπάζων, εγκαταστάσεις κεραιών ραδιοφωνίας και ΔΕΗ, µεγάλα κυκλοφοριακά έργα. Ο,τι προκύπτει ως αποτέλεσµα της αθηναϊκής αστικής διάχυσης. 6 Ποιες παρεµβάσεις προτείνετε;

Αυστηρότερη θεσµική προστασία του Υµηττού και κατοχύρωση της δασικής γης όχι µόνο από το Ειδικό Π.Δ., που ήδη έχει δοθεί προς δηµόσια διαβούλευση, αλλά και µε το ευρύτερο πλαίσιο.

7 Πόσο λύνει τα χέρια η αλλαγή θεσµικού πλαισίου;

Χωρίς χρηµατοδότηση των προβλεπόµενων έργων και φορέα διαχείρισης η νοµοθεσία.

8 Προτάσεις υπάρχουν. Οι αδυναµίες τους;

Θεσµικό πλαίσιο προστασίας Υµηττού υφίσταται από το 1934. Είναι επείγον να επιβληθεί καθεστώς απόλυτης προστασίας της δασικής έκτασης, να προβλεφθεί σταδιακή αποµάκρυνση των κοινωφελών εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας και να µαταιωθούν οριστικά οι αλόγιστοι σχεδιασµοί µεγάλων κυκλοφοριακών έργων.

9 Ποιος φορέας πρέπει να έχει την κεντρική διαχείριση;

Οι τοπικοί συντελεστές κατά προτεραιότητα. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Υµηττού πρέπει να αποκτήσει σαφέστερο και αποτελεσµατικότερο ρόλο. Να αξιοποιηθούν οι διαχειριστικές δυνατότητες της αυτοδιοικητικής µεταρρύθµισης. Χρειάζεται επίσης µητροπολιτική εποπτεία και σχεδιασµός.

10 Το ΥΠΕΚΑ βοηθάει;

Η διατυπωµένη βούληση πρέπει να γίνει πράξη.

11 Οι νέες τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση του ΕΜΠ «Πυρκαγιές» σε ποιους τοµείς µπορούν να βοηθήσουν;

Στην πρόληψη, έγκαιρη ειδοποίηση, σχεδιασµό της αντιπυρικής προστασίας και αντιµετώπιση των επιπτώσεων. Πέρα από την τεχνική και τεχνολογική πλευρά προτεραιότητα έχει το παραδειγµατικό - παιδαγωγικό µήνυµα.

12 Το κόστος είναι τόσο απαγορευτικό, ώστε να µην έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα;

Πρόκειται για στοιχειώδεις εκσυγχρονισµούς. Αλλωστε, µε ποιο κόστος µπορεί να αποτιµηθεί η αξία του φυσικού περιβάλλοντος;

13 Το Πολυτεχνείο έχει την τεχνογνωσία να βοηθήσει. Η Πολιτεία δείχνει βούληση να το «εκµεταλλευτεί»;

Το Πολυτεχνείο έχει επιστηµονική και ανεξάρτητη προσέγγιση.

Οπως οφείλει, καταθέτει τις προτάσεις του. Αν υιοθετηθούν θα είναι µεγάλο το κέρδος.

14 Συζητήσεις έγιναν και για τα οδικά έργα.

Η σήραγγα Υµηττού και ο ανισόπεδος κόµβος Σακέτα θα επιβάρυναν αδικαιολόγητα και ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον. 15 Ποιες παρεµβάσεις χρειάζεται το Λεκανοπέδιο, ώστε να γίνει πιο ανθρώπινο;

Ελεγχος της αστικής διάχυσης, διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στις κεντρικές περιοχές σε συνδυασµό µε αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων.

16 Η οικονοµική κρίση έχει περάσει και σε επίπεδο ιδεών;

Εύχοµαι οι Ελληνίδες και οι Ελληνες να γίνουµε σοφότεροι. 17 Νιώθετε περισσότερο τον παλµό των νέων. Η µεγαλύτερη αγωνία τους;

Αν θα ασκήσουν επαγγελµατικά όλα όσα σπούδασαν, αν θα µπορέσουν να απολαµβάνουν την εργασία που ονειρεύτηκαν. Οι στατιστικές είναι ανησυχητικές.

Παρατηρείται ακόµη ενίσχυση µιας τάσης αναχώρησης στο εξωτερικό.

18 Ποιες αλλαγές απαιτούνται στο ελληνικό πανεπιστήµιο;

Να προσανατολιστεί στα µεγάλα αιτήµατα για την κοινωνική ανάπτυξη και να αποκτήσει ένα θεσµικό πλαίσιο που να συµβάλλει στη διεύρυνση της γνώσης και της µάθησης, στην ουσιαστική αναβάθµιση, ενισχύοντας την πρωτοβουλία διδασκόντων και διδασκοµένων 19 Πώς ονειρεύεστε το µελλοντικό πανεπιστήµιο;

Απελευθερώνοντας τις δυνάµεις του, να είναι ένας ανοιχτός ορίζοντας στον διάλογο, στη µάθηση, στην έρευνα, συντελεστής κοινωνικής ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς.

20 Μια συµβουλή στους φοιτητές σας;

Να διεκδικούν πάντα το καλύτερο. Να µην εγκαταλείψουν ποτέ τα ταλέντα τους, τα όνειρά τους για γνώση και πρόοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: