Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΓΗ


(Σχετικά με το Νομοσχέδιο

«Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων Ν. Αττικής και Λοιπές Διατάξεις»)


Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, « με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009…και λαμβάνεται πρόνοια για την άμεση κτηματογράφηση και σύνταξη δασικών χαρτών σε όποια περιοχή της χώρας πλήττεται από πυρκαγιά».

Είναι προφανές ότι το προς ψήφιση νομοσχέδιο επιδιώκει να προστατεύσει όχι το σύνολο των καμένων δασικών περιοχών της Αττικής ( Υμηττός, Πεντέλη, Πάνειο, Μάνδρα, Μαγούλα κ.α) και τις ήδη καμένες δασικές περιοχές στην υπόλοιπη χώρα (Ηλεία κλπ), αλλά επιδιώκει να προστατεύσει μόνο τις πρόσφατα καμένες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, συνολικής έκτασης 190.000 περίπου στρεμμάτων και τις μελλοντικά καμένες περιοχές της υπόλοιπης χώρας.

Καταπάτηση δημόσιας δασικής γής - αυθαίρετη δόμηση

Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η προστασία καμένων δασικών εκτάσεων από επίδοξους διεκδικητές ή πραγματικούς καταπατητές δημόσιας γης.

Έτσι, δεν προωθούνται ούτε λαμβάνονται συνολικά μέτρα πρόληψης, δασοπροστασίας,

διαχείρισης και αναδάσωσης δασικών εκτάσεων , αλλά προωθούνται μόνο μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση της «μάστιγας» της καταπάτησης δημόσιας δασικής γης και της αυθαίρετης δόμησης, την οποία εξέθρεψαν οι πολιτικές και οι νόμοι των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Συμβολαιογράφων Αθηνών – Πειραιώς, κινδυνεύουν από καταπατητές 3 εκατομμύρια στρέμματα δημόσιας γης στις εκτός σχεδίου περιοχές της χώρας (Ελευθεροτυπία 10.12.09). Πάνω από 400.000 οικογένειες

διεκδικούν δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000.000 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων έχουν καταπατηθεί από ιδιώτες και συνεταιρισμούς. ( Καθημερινή 29.3.09).

Δασικοί Χάρτες- Εθνικό Κτηματολόγιο

Ως γνωστόν, για την κατοχύρωση της δημόσιας δασικής γης είναι απαραίτητη η σύνταξη και η επικύρωση Δασικών Χαρτών και η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

«Η σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών πρέπει να προηγείται της ολοκλήρωσης

της κτηματογράφησης κάθε περιοχής», δηλώνει ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ( Δελτίο ΤΕΕ 2565 - 21/12/09), στα 15 χρόνια από την έναρξη σύνταξης του Εθνικού Κτηματολόγιου έχει ολοκληρωθεί μόνο το 17% του έργου, σε έκταση που αντιστοιχεί στο 6% της χώρας).

Στα 30 και πάνω χρόνια από την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου «περί οριοθεσίας και προστασίας των δασικών εκτάσεων της χώρας» (Ν.248/76 και Ν.998/79), δεν έχει

τελεσίδικα οριοθετηθεί καμία δημόσια δασική έκταση, δεν έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες στο σύνολο της χώρας (με εξαίρεση το Άστρος και τα Δολιανά - Ελευθεροτυπία 10.12.09).

Αυτή η κατάσταση ανυπαρξίας Εθνικού Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών, δεν είναι βέβαια αποτέλεσμα της αδράνειας ή της ανεπάρκειας κάποιων διοικητικών υπηρεσιών, αλλά αποτελεί σαφή πολιτική επιλογή των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων οι οποίες προωθούν συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια ένα καθεστώς λεηλασίας της δημόσιας γης από κάθε είδους επιχειρηματικά, κερδοσκοπικά, μεγάλα ή μικρότερα ιδιωτικά συμφέροντα.

Το Κτηματολόγιο, ακόμη και σε όποιες περιοχές έχει συνταχθεί, δεν εξασφαλίζει την περιουσία του ελληνικού Δημοσίου, εφ’ όσον αυτή δεν δηλώνεται από τις αρμόδιες

υπηρεσίες οι οποίες οχυρώνονται νομικά πίσω από το τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου, ότι δηλαδή κάθε εκτός σχεδίου έκταση στην Ελλάδα είναι δημόσια εκτός αν αποδειχτεί το αντίθετο. Όμως αυτή η επιλογή αποδεικνύεται ιδιαίτερα βολική για τους καταπατητές,

γιατί το Κτηματολόγιο δεν αποκαλύπτει τις συστηματικές καταπατήσεις που έγιναν στο παρελθόν και αφήνει περιθώρια νομιμοποίησης των καταπατήσεων μετά από μία δεκαετία. Έτσι το Εθνικό Κτηματολόγιο μετατρέπεται σε «εργαλείο» καταπατητών (Καθημερινή, 3.1.10)

Να κατοχυρωθεί η δημόσια δασική γη

Το προωθούμενο νομοσχέδιο δηλώνει την πρόθεση της σημερινής κυβέρνησης να ανατρέψει το αμαρτωλό παρελθόν του κομματικού της χώρου:

- καταργώντας τις απαράδεκτες και αντισυνταγματικές -σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας - διατάξεις του Ν. 3208/03 που προσδιορίζουν την έννοια του δάσους, επαναφέροντας ωστόσο το προηγούμενο, προτιμότερο μεν, αλλά ανεπαρκές καθεστώς.

- αναστέλλοντας την εκτός σχεδίου δόμηση - αλλά μόνο στην καμένη περιοχή του Αυγούστου 2009 της Β.Α Αττικής και όχι στις υπόλοιπες καμένες περιοχές της χώρας -

και επιτρέποντας ωστόσο την δόμηση κτισμάτων που διαθέτουν νομότυπες άδειες σε αναδασωτέες δασικές εκτάσεις της Β.Α Αττικής, στις οποίες δεν επιτρέπεται από το

άρθρο 117 του Συντάγματος η αλλαγή της χρήσης της γης.

- αναθέτοντας την σύνταξη των Δασικών Χαρτών στην ιδιωτικού χαρακτήρα εταιρία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» και μέσω αυτής σε ιδιωτικά γραφεία, με απευθείας αναθέσεις,στο πλαίσιο των παρεκκλίσεων που επιτρέπει το άρθρο 10 του Ν.3316/05 για εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με παλαιότερα αλλά και πρόσφατα δημοσιεύματα (Αδέσμευτος Τύπος 10.1.10), οι δημοσιονομικές δυσχέρειες της χώρας οδηγούν αναπόφευκτα στη λήψη μέτρων για τη μείωση του ελλείμματος, μεταξύ των οποίων και στη «νομιμοποίηση» καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων, με στόχο την άμεση είσπραξη άνω του ενός δις ευρώ. Ακόμη, μέτρα όπως η αιφνιδιαστική αύξηση του φόρου γονικών παροχών και κληρονομιών, ίσως συνδέεται με τα αναμενόμενα έσοδα από την μεταβίβαση καταπατημένων δημόσιων - δασικών εκτάσεων. Εξ’ ού και η προσθήκη τροπολογίας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.Μετά τα όσα αναφέρονται παραπάνω, θεωρώ ότι, παρά τα όποια θετικά μέτρα που προωθούνται αποσπασματικά με το εν λόγω νομοσχέδιο, επί του συνόλου παραμένει ανεπαρκές για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καταπάτησης δημόσιας δασικής

γης και των συνολικών προβλημάτων χρήσεων γης που προκύπτουν, δεν προστατεύει αποτελεσματικά τα δάση και τις δημόσιες δασικές εκτάσεις ούτε της Αττικής ούτε βέβαια της χώρας.


Πάνος Τότσικας

μέλος της Διαδημοτικής Επιτροπής για τη διάσωση του Υμηττού

13.1.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: