Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Το σχέδιο νόμου του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής (ΡΣΑ) και οι επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Λεκανοπέδιου

Πάνος Τότσικας, Πολεοδόμος

Στο προτεινόμενο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο διατυπώνονται μια σειρά στρατηγικοί, γενικοί και ειδικοί στόχοι οι οποίοι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινούνται σε μια κατεύθυνση «βιώσιμης ανάπτυξης».
Ωστόσο, άν λάβουμε υπόψιν μια σειρά άλλων σχεδίων, προτάσεων, προγραμμάτων που προωθούνται παράλληλα με το ΡΣΑ από το ΥΠΕΧΩΔΕ, τον ΟΡΣΑ και άλλους κρατικούς φορείς, διαπιστώνουμε ότι στην πραγματικότητα προωθούνται διαφορετικές πολιτικές οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τους διακηρυγμένους στόχους του νέου ΡΣΑ.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής παραλίας του Σαρωνικού, επισημαίνω:

- Στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού δεν προωθείται η δημιουργία ενός «Μητροπολιτικού Πάρκου με περιορισμένης έκτασης αστική ανάπτυξη μικτών χρήσεων , διοίκησης, επιχειρήσεων, τουρισμού και κατοικίας», αλλά μια μεγάλης κλίμακας οικιστική επέκταση, ένα νέο οικιστικό συγκρότημα στο οποίο μπορεί να δομηθούν τουλάχιστον 1.325 στρ, (και όχι 300 στρ.όπως εμφανίζει παραπλανητικά το ΥΠΕΧΩΔΕ), το οποίο θα στεγάζει και θα καλύπτει τις ανάγκες τουλάχιστον 10.000 ανθρώπων.
Για την «εξυπηρέτηση» του νέου αυτού πολεοδομικού συγκροτήματος, επεκτείνεται στον ορεινό όγκο του Υμηττού η Αττική Οδός, από την Καισαριανή μέχρι την Παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος.

- Η νέα Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος στον Υμηττό και η επέκτασή της μέχρι την Λ.Ποσειδώνος συνολικού μήκους 14,5 περίπου χλμ θα είναι υπογειοποιημένη στο μεγαλύτερο μήκος της. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν σοβαρά περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα από την κατασκεύη και την λειτουργία της τόσο στο οικοσύστημα και στις ζώνες προστασίας του Υμηττού από όπου διέρχεται, όσο και στους παρακείμενους Δήμους Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού. Με την νέα Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, τα οξυμένα σήμερα προβλήματα της διερχόμενης υπερτοπικής κυκλοφορίας οχημάτων (και ιδιαίτερα Ι.Χ)από τους Δήμους αυτούς, δεν αντιμετωπίζονται με έναν ουσιαστικό τρόπο, απλώς περιορίζονται, για κάποιο χρονικό διάστημα.

- Οι «Οδικοί Δακτύλιοι», εξακολουθούν να διέπουν τις επιλογές και του νέου ΡΣΑ, (παρόλα τα αδιέξοδα που έχει προκαλέσει η λειτουργία τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες),
χωρίς να είναι σαφή τα όρια τόσο του λεγόμενου ενδιάμεσου όσο και του εξωτερικού δακτυλίου. Δεν είναι σαφές π.χ άν η εξαγγελθείσα σήραγγα Υμηττού μήκους 3,9 χλμ που θα συνδέει τον Α/Κ Σακέτα με τον Α/Κ Μεσογείων εντάσσεται στον ενδιάμεσο, τον εξωτερικό, ή σε κανένα Οδικό Δακτύλιο.

- Οσον αφορά τον προβλεπόμενο από το νέο ΡΣΑ οδικό άξονα της Νοτιο-Ανατολικής
Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, δεν προκύπτει η σκοπιμότητά του από τους στόχους και τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ. Τόσο η διαδρομή διέλευσής του στον προστατεύομενο δασικό χώρο του Υμηττού πάνω από το Κορωπί όσο και η απόληξή του στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου, στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, δεν δικαιολογούν την αναγκαιότητά ή την προτεραιότητά του σε σχέση με άλλα έργα μεταφορικής υποδομής.
Όπως ωστόσο δήλωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μεταξύ των «επτά κύριων συνιστωσών της προσφοράς των νέων αυτοκινητόδρομων στους κατοίκους του λεκανοπεδίου… είναι και η οργάνωση της ανάπτυξης των περιοχών της Ανατολικής και Νότιας Αττικής μέσα από ένα πλήρες δίκτυο αναβαθμισμένων αξόνων…αφού πλέον οι οδικοί άξονες θα προηγούνται της οικιστικής ανάπτυξης…» (Συνέντευξη Τύπου 17.2.2009).

-Η δημιουργία ενός νέου «πόλου ανάπτυξης» μεταξύ των Δήμων Κορωπίου και Βάρης, δεν προβλέπεται από το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο, φαίνεται ωστόσο ότι αποτελεί επιλογή σε κάποια άλλα επίπεδα. Αυτό προκύπτει τόσο από την άμεση προώθηση της κατασκευής της Νοτιο- Ανατολικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, (στα πλαίσια της ενιαίας εργολαβίας των 62,5 χλμ των «Νέων αυτοκινητόδρομων Αττικής») όσο και από την επιλογή της δημιουργίας μιας ευρείας «Ζώνης Β1 κοινωφελών εγκαταστάσεων» μέσα στην Β’Ζώνη προστασίας Υμηττού, μεταξύ Κορωπίου και Βάρης. Αυτό προκύπτει από το υπό τροποποίηση Π.Δ του 1978 για τον Υμηττό που προώθησε για «διαβούλευση» ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ).

- O ορεινός όγκος του Υμηττού αντιμετωπίζεται από το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο ως «περιαστικό πάρκο αναψυχής και πολιτισμού» και όχι ως ένας δασικός χώρος που απαιτεί καθεστώς απόλυτης προστασίας. Το νότιο τμήμα του ορεινού όγκου στο υπό τροποποίηση Π.Δ του 1978 περιγράφεται ως «περιαστικο-θεματικό πάρκο» το οποίο θα θεσμοθετηθεί με απλή απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «…μετά την δημιουργία του νέου αεροδρομίου και την κατακόρυφη πληθυσμιακή και οικιστική ανάπτυξη των Μεσογείων , ο Υμηττός τείνει να περικυκλωθεί σχεδόν καθ’ ολοκληρία από οικιστικό ιστό. Συνεπώς είναι πολύ κοντά ο χρόνος που ο Υμηττός θα αντιμετωπίζεται σαν ένα ενιαίο αστικό πάρκο όπως ο Λυκαβηττός η τα Τουρκοβούνια…»

Από όσα αναφέρονται παραπάνω προκύπτει ότι το νέο ΡΣΑ, πέραν των όποιων στόχων και προθέσεων , περιλαμβάνει και μια σειρά επιλογές οι οποίες κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση.

(Απόσπασμα από εισήγηση στην Ημερίδα του «Δικτύου φορέων και πολιτών για δράση στο Σαρωνικό», που έγινε στις 17/6 στον Δήμο Βάρης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: