Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ


Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008ΠΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Νέα αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στον Υμηττό

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς εξέδωσε απόφαση με την οποία αναστέλλεται για ακόμη επτά μήνες η έκδοση οικοδομικών αδειών εντός της Ζώνης Β του Υμηττού, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 31.8.78. Η αναστολή αυτή επιβάλλεται για την προώθηση της έγκρισης προστασίας του ΠΔ.

Η πρόταση αυτή βασίστηκε σε ειδική μελέτη, που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και ήδη ολοκληρώθηκε. Η πρόταση θα σταλεί για διαβούλευση σε όλους τους αρμόδιους φορείς στα μέσα Ιανουαρίου, με χρονική διάρκεια τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα συνταχθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που θα προωθηθεί για νομοτεχνική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Από την παραπάνω αναστολή εξαιρείται η χορήγηση οικοδομικών αδειών για εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, για τις οποίες υπάρχει σχετική άδεια ίδρυσης από το Υπουργείο Παιδείας ή τον ΟΣΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: