Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΝ! ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΟΥΝ ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Δράση της Greenpeace για τον καθορισμό Θαλάσσιων Καταφυγίων

Με συλλήψεις τελείωσε η δυναμική δράση 200 ακτιβιστών της Greenpeace στις Βρυξέλλες όταν έκλεισαν όλες τις εισόδους του Συμβουλίου της Ευρώπης, εμποδίζοντας τη συνάντηση Υπουργών Αλιείας διαμαρτυρόμενοι για τις δεκαετίες κακής αλιευτικής πολιτικής, η οποία οδηγεί τα αποθέματα ψαριών σε εξάντληση. Οι ακτιβιστές από 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχτισαν ένα τοίχο 2,5 x 30 μέτρα κλείνοντας την κεντρική είσοδο του Συμβουλίου με αίτημα να παραμείνει κλειστό μέχρι να διαβεβαιώσουν οι Υπουργοί Αλιείας της Ευρώπης ότι πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο που διαχειρίζονται τις θάλασσές μας.
Ο νέος τρόπος διαχείρισης πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφανείς διαδικασίες, να ακολουθεί τις επιστημονικές συστάσεις και να προβλέπει τη δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων για τα ψάρια. Το ίδιο αίτημα έχει ήδη απευθύνει η Greenpeace στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντό, ζητώντας του να ανακοινώσει μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως ορίζει σχετική κοινοτική νομοθεσία, τα πολιτικά του σχέδια για ένα εθνικό δίκτυο θαλάσσιων καταφυγίων.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αλιείας, στο οποίο συμμετέχει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντός, πραγματοποιεί σήμερα την ετήσια συνάντησή του για τον καθορισμό των Συνολικών Επιτρεπόμενων Αλιευμάτων (Total allowable catches) των περισσότερων ψαριών της Ευρώπης. Δυστυχώς, οι εξαιρετικά φτωχές επιδόσεις του Συμβουλίου στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών δεν προσφέρουν καμία ελπίδα ότι οι φετινές διαπραγματεύσεις πρόκειται να οδηγήσουν σε αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων πόρων της Ευρώπης.
«Το Συμβούλιο Αλιείας της Ευρώπης έχει αποβεί καταστροφικό για τους θαλάσσιους πόρους. Εδώ και δεκαετίες οι Υπουργοί δεν έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν την κερδοφορία του κλάδου της αλιείας και έχουν αποτύχει στον τομέα της προστασίας περιβάλλοντος, της βιώσιμης διαχείρισης και της διατήρησης των αποθεμάτων των ψαριών στην Ευρώπη»
δήλωσε η Σοφία Τσενικλή, υπεύθυνη της εκστρατείας της Greenpeace για το θαλάσσιο περιβάλλον, από το κτίριο του συμβουλίου της Ευρώπης στις Βρυξέλλες όπου πραγματοποιήθηκε η δράση της Greenpeace.
«Οι σημερινοί Υπουργοί πρέπει να αλλάξουν ρότα και να προχωρήσουν αμέσως στον καθορισμό θαλάσσιων καταφυγίων για την προστασία των αποθεμάτων.»
Η αναποτελεσματικότητα του Συμβουλίου Αλιείας έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ψαριών στην Ευρώπη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Οι Υπουργοί Αλιείας αδιαφορούν συστηματικά για τις επιστημονικές εισηγήσεις αλλά και τις προτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακοίνωσε φέτος ότι τα 4/5 περίπου των αποθεμάτων των ψαριών, δηλαδή γύρω στο 80% των αποθεμάτων, παραμένουν εκτός ασφαλών ορίων (1).
Επιπλέον, μια πρόσφατη έρευνα που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιγράφει την ευρωπαϊκή αλιεία ως μια από λιγότερο βιώσιμες και κερδοφόρες στον κόσμο (2).
Για την Ελλάδα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος καταδεικνύουν ότι το 65-70% των εμπορικών ψαριών βρίσκεται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων (3).
Την ίδια στιγμή, τα κυριότερα αλιεύματα της μηχανότρατας δηλαδή η κουτσομούρα, ο μπακαλιάρος, η γάμπαρη, η γαρίδα και η καραβίδα είναι υπεραλιευμένα (4).
Στην Ελλάδα, η Greenpeace έχει ήδη απευθύνει το αίτημα για τον καθορισμό θαλάσσιων καταφυγίων κ. Κοντό στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για την Αλιεία στην Μεσόγειο. (5)
Με αφορμή την εκστρατεία της οργάνωσης για την προστασία του Κορινθιακού κόλπου, η Greenpeace απεύθυνε ηλεκτρονική έκκληση προς τον κ. Κοντό. Συγκεκριμένα, ζήτησε από τον Υπουργό να ανακοινώσει δημόσια μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως ορίζει ο Μεσογειακός Κανονισμός, τα σχέδιά του για τη δημιουργία εθνικού δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων στο οποίο θα εντάσσεται ο Κορινθιακός κόλπος. (6)
«Την στιγμή που εξαντλούνται τα αποθέματα των ψαριών στη Ελλάδα και την Ευρώπη εξαιτίας της κακοδιαχείρισης των προηγούμενων ετών, ζητάμε από τον κ. Κοντό να ανακοινώσει πρώτος στην Ευρώπη την δημιουργία ενός ελληνικού δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων για την προστασία των θαλάσσιων πόρων. Το δίκτυο θαλάσσιων καταφυγίων θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας και την προστασία της θάλασσας.» δήλωσε η Σοφία Τσενικλή. «Εκατοντάδες άνθρωποι από όλοι την Ελλάδα που έχουν ήδη συμμετάσχει στην έκκληση περιμένουν από τον Υπουργό να ανακοινώσει μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως ορίζει ο Μεσογειακός Κανονισμός, τα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων στο οποίο θα εντάσσεται ο Κορινθιακός κόλπος».
Για περισσότερες πληροφορίες:
Στις Βρυξέλλες: Σοφία Τσενικλή, υπεύθυνη εκστρατείας για το θαλάσσιο περιβάλλον, 6979 443 306
Στην Αθήνα: Αλεξάνδρα Μεσαρέ, υπεύθυνη εκστρατειών, 210 3806 374-5; 6979 443303

Σημειώσεις προς συντάκτες:

(1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε φέτος ότι περίπου τα 4/5 των αποθεμάτων των ψαριών,δηλαδή γύρω στα 80% των αποθεμάτων, παραμένουν εκτός ασφαλών ορίων. http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/com07_43_en.htm

(2) “Reflections on the Common Fisheries Policy”, report to the General Directorate for Fisheries and Maritime Affairs of the European Commission. Michael Sissenwine and David Symes, July 2007. http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/reflections-on-the-common-fish.pdf

(3) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (2002) http://themes.eea.europa.eu/Sectors_and_activities/fishery/indicators/FISH01a,2002.10 .
Σε εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για το 2005 τονίζεται ότι τα στοιχεία για την Μεσόγειο παρουσιάζουν τεράστια κενά. Μόνο 4 από τα εμπορικά είδη της Μεσογείου παρακολουθούνται συστηματικά. Η αβεβαιότητα αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι πρέπει ληφθούν αμέσως προληπτικά μέτρα για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων και τα θαλάσσια καταφύγια είναι ένα απαραίτητο βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση.

(4) Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Κύρια εμπορικά αποθέματα των Ελληνικών θαλασσών. Σχέση βιολογικών κύκλων και αλιευτικής εκμετάλλευσης (2004).

(5) Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την αλιεία στη Μεσόγειο (Κανονισμός 1967/ 2006) αναγνωρίζει την άμεση ανάγκη για προστασία των ψαριών και των οικοσυστημάτων που τα συντηρούν και για πρώτη φορά ζητά από την Ελλάδα να προχωρήσει στον καθορισμό θαλάσσιων περιοχών που θα προστατεύονται από την αλιεία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η χώρα μας πρέπει να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007- πληροφορίες σχετικά με "τον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών αλιείας, καθώς και με τα ενδεχόμενα διαχείρισης που πρόκειται να εφαρμοστούν σε αυτές (...)".

(6) Θα βρείτε την ηλεκτρονική έκκληση στην σελίδα της Greenpeace http://www.greenpeace.org/greece/news/korinthiakos-take-action

Δεν υπάρχουν σχόλια: